Employees Interviews

เราลองมาฟังเสียงตัวแทนสมาชิกในครอบครัวพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งกันดูดีกว่าว่า พวกเขามีความในใจอะไรที่อยากจะบอกกับพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งบ้าง

 • คุณวไลพร วงศ์ศรีชา (คุณหนิง)
  พนักงานส่งเสริมการขาย

  อยู่ที่นี่มา 16 ปีค่ะ เราอยู่กันอย่างครอบครัว สำหรับหนิงที่นี่เหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 อยากจะขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูแลกันมาตลอดค่ะ

 • คุณเพ็ญศรี คล้อยพึ่งอาจ (คุณนุ้ย)
  ผู้จัดการเขตขาย Modern Trade

  19 ปีที่อยู่กับครอบครัวนี้มา รู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้ เพราะที่นี่ เราให้ความสำคัญกับการดูแลผู้บริโภค ด้วยคุณภาพ ความจริงใจ และโปร่งใส ขอให้พีเอ็มเติบโตและก้าวหน้าแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ

 • คุณสันติ ธรรมะทินนา (พี่หมึก)
  ผู้ช่วยพนักงานขายเงินสดกรุงเทพฯ

  15 ปีที่อยู่ที่นี่ เราอยู่กันด้วยความอบอุ่นแบบพี่น้อง ในการทำงานย่อมมีอุปสรรคเป็นธรรมดา อยากบอกกับเพื่อนพนักงานทุกคนว่าแม้จะมีอุปสรรคบ้าง ในทางธุรกิจขอให้ทุกคนเข้มแข็งไม่ย่อท้อ อย่าทิ้งกัน เพื่อที่เราจะได้เติบโต ไปพร้อมๆ กันต่อไปทุกปี

 • คุณพงศ์พัฒน์ พรบันดาลสุข (คุณทีม)
  ฝ่ายขาย Modern Trade

  อาจจะอยู่มาแค่ 3 ปี แต่สำหรับผมที่นี่มีรูปแบบ การทำงานที่เป็นระบบ และสิ่งสำคัญที่นี่ให้ความสำคัญ กับการดูแลคุณภาพชีวิตพนักงานทุกคน ขอให้พีเอ็มเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นหลักเป็นฐาน ให้กับพนักงานทุกคนต่อไป

ขอบคุณเสียงเล็กๆ ที่ทำให้เราได้สัมผัสถึงความรัก ความผูกพัน และความอบอุ่นในบ้านหลังนี้ เพราะพนักงานทุกคนคือฟันเฟือง สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งจึงใส่ใจดูแลให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย อยู่ในสภาพแวดล้อม ที่ดี ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพวกเขาเพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานตลอดจนสร้างความมั่นคงและความผูกพันร่วมกัน ซึ่งสะท้อนจุดยืนขององค์กรในการดำเนินกิจการให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกัน ระหว่างธุรกิจ พนักงานและสังคมได้เป็นอย่างดี