สวัสดิการ

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจในปรัชญาความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมและดูแลพนักงานให้มีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นเลิศของการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนและเรามีความเชื่อมั่นและปฏิบัติตามคุณค่าหลักของบริษัท เพื่อพัฒนาพนักงาน ของเราให้มีศักยภาพมากที่สุด

 • เงินรางวัลประจำปี (ขึ้นกับผลประกอบการบริษัท)
 • การขึ้นเงินเดือนประจำปี (ตามผลการปฏิบัติงาน)
 • ประกันชีวิต สุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน / ผู้ป่วยนอก)
 • ค่ารักษาทางทันตกรรม
 • รางวัลอายุงานนาน 10 ปี, 15 ปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • โปรแกรมพัฒนาบุคลากร (Training)
 • เงินช่วยเหลือพิธีกรรมทางศาสนา (พิธีฌาปนกิจศพ)
 • กิจกรรมต่างๆ (กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่,
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น)