นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยสามารถแบ่งสินค้าที่จัดจำหน่ายออกเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและลูกอม ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายนั้นจะมีทั้งช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และช่องทางค้าส่ง, ค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) ที่ครอบคลุมร้านค้ากว่า 120,000 แห่งทั่วประเทศ