แม่จินต์

แม่จินต์

  • ผักกาดดองสามรส 4 ปอนด์ 1800 กรัม
  • ผักกาดดองเปรี้ยว 4 ปอนด์ 1800 กรัม
  • ผักกาดดองยำ 4 ปอนด์ 1800 กรัม
  • ลูกชิดในน้ำเชื่อม