น้ำปลาเมกาเชฟ... คือหัวน้ำปลาแท้ จากสูตรที่ดีที่สุด

น้ำปลาเมกาเชฟ คือหัวน้ำปลาแท้ จากสูตรที่ดีที่สุด ที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลานานกว่า 60 ปี โดยใช้ ปลาแอนโชวี่สดๆ คลุกเคล้ากับเกลือทะเลล้างสะอาด หมักด้วยวิธีการทางธรรมชาติ

  • Megachef Fish Sauce
  • Megachef Soy Sauce
  • Megachef Oyster Sauce
  • น้ำราดปรุงรสเกรดหนึ่ง
  • Kubkao Fishsauce
  • ซอสเห็ดหอม