แม่จินต์

แม่จินต์

 • กระเทียมดอง 4 ปอนด์ 1800 กรัม
 • กระเทียมดอง 2 ปอนด์ 870 กรัม
 • กระเทียมดอง (แพ็ค 6) 1 ปอนด์ 340 กรัม
 • กระเทียมดอง (แพ็ค 6) 1 ปอนด์ 340 กรัม
 • กระเทียมโทนดอง 1 ปอนด์ 280 กรัม
 • กระเทียมโทนดอง (ขวดเนส) 2 ปอนด์ 870 กรัม
 • กระเทียมโทนดอง 350 กรัม
 • กระเทียมโทนดอง 8 ออนซ์ 230 กรัม
 • กระเทียมโทนดอง 16 ออนซ์ 480 กรัม
 • กระเทียมโทนดอง 16 ออนซ์ 480 กรัม
 • บ๊วยดองเค็ม 2 ปอนด์ 900 กรัม
 • มะนาวดอง 2 ปอนด์ 870 กรัม
 • กาน่าฉ่าย 8 ออนซ์ 230 กรัม
 • ขิงดองสามรส 2 ปอนด์ 870 กรัม (ไม่ใส่สี)
 • ขิงดองสามรส (ไม่ใส่สี) 4 ปอนด์ 1800 กรัม
 • ข้าวโพดหวาน 5 ออนซ์ 100 กรัม
 • ข้าวโพดหวาน 12 ออนซ์ 340 กรัม
 • เงาะในน้ำเชื่อมตรา JF FARM 20 ออนซ์ 565 กรัม
 • ลำไยในน้ำเชื่อมตรา JF FARM 20 ออนซ์ 565 กรัม
 • ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อมตรา JF FARM 20 ออนซ์ 565 กรัม