ฟูลโล...

ฟูลโล

  • ฟูลโล บลาสโต สติ๊ก เวเฟอร์ ช็อกโกแลต
  • ฟูลโล สติ๊ก เวเฟอร์ ช็อกโกแลต
  • ฟูลโล สติ๊ก เวเฟอร์ ช็อกโก สตรอเบอร์รี