แจ็กซ์ มิกซ์...มันฝรั่งแท่งทอดกรอบ

แจ็กซ์...มันฝรั่งแท่งทอดกรอบ

  • JAXX MIX POTATO FRENCH FRIES SNACK NORI FLAVOUR
  • JAXX MIX POTATO FRENCH FRIES SNACK AMERICA FRENCH FRIES FLAVOUR