ส่งคำถามออนไลน์ถึงคณะกรรมการ

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามล่วงหน้า กรุณาส่งคำถามมาที่ ir@pm.premier.co.th หรือ โทรสาร 0-2398-1188 หรือ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ส่งคำถามมาตามแบบฟอร์มด้านล่าง ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิในการตอบคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และหรือที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

  • เปลี่ยนรหัส
  • * กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบถ้วน