ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน) ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมาบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน) ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 1/2562 และชี้แจงข้อมูลในการดำเนินธุรกิจให้กับนักลงทุน