ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน) ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมาบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน) ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 2/2561 และชี้แจงข้อมูลในการดำเนินธุรกิจให้กับนักลงทุน  

ณ.ห้องประชุม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย