กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรม “ตามรอยเท้า “พ่อ” ที่พอเพียง”
กิจกรรม “ตามรอยเท้า “พ่อ” ที่พอเพียง” สร้างความเข้าใจเรื่อง แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับพนักงานและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม

ด้วยการศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยาย และทดลองปฎิบัติจริงในฐานการเรียนรู้ต่างๆ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี