กิจกรรมเพื่อสังคม

Green for life
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา.บริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในกิจกรรม Green for life ร่วมทำโป่งเทียมและเก็บขยะ คืนสมดุลให้ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา