ถั่วเขาช่อง เต็มคุณค่าทุกเม็ด อร่อยทุกรส

ถั่วเขาช่อง โลกต้องรู้ เขาช่อง ไม่ได้มีแค่กาแฟ ถั่วแท้ๆ ถั่วเขาช่องนี่แหละดีที่สุด

 • เขาช่อง ถั่วปากอ้าสไปซี่ 35g
 • เขาช่อง ถั่วลันเตาเคลือบรสวาซาบิ 120g
 • เขาช่อง ถั่วปากอ้าอบเกลือ 150g
 • เขาช่อง ถั่วลิสงอบเกลือ 150g
 • เขาช่อง ถั่วลิสงเคลือบรสกะทิ 150g
 • เขาช่อง ถั่วลิสงเคลือบรสนม 150g
 • เขาช่อง ถั่วลิสงเคลือบรสกาแฟ 150g
 • เขาช่อง ซีเล็ค มิกซ์นัทแอนด์เบอรรี่ 150g
 • เขาช่อง ซีเล็ค เนเชอรัลฟรุ๊ตแอนด์นัทมิกซ์ 150g
 • เขาช่อง เมล็ดมะม่วงอบเกสรเกลือ 150g
 • เขาช่อง ถั่วผสมอบเกสรเกลือ 150g