ประวัติความเป็นมา

ปี 2558

  • บริษัทฯ ร่วมลงทุนและดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ที่มีเป้าหมายหลักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมสภาพในเขตพื้นที่อุทยานขุนแจ และอุทยาน แห่งชาติลำน้ำกก โดยการส่งเสริมการปลูกกาแฟอินทรีย์ภายใต้ บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด

ปี 2551

  • บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพกิจการเป็นบริษัทมหาชน เป็นบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียน 650 ล้านบาท

ปี 2545

  • บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท ขยายธุรกิจกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค รวมไปถึงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายใต้ผลิตภัณฑ์ มิราจ , ฟิลโก และอริสตัน

ปี 2533

  • บริษัทฯ ย้ายอาคารสำนักงานจาก ซอยหลังสวน มาที่ถนน.ศรีนครินทร์ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

ปี 2533

  • บริษัทฯ ได้งทุนขยายธุรกิจตั้งโรงงาน บริษัท พรีเมียร์ โฟร์เซ่น โพรดักส์ จำกัด ผลิตสินค้าอาหารแช่แข็ง เพื่อส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ

ปี 2532

  • บริษัทฯ ได้ลงทุนขยายธุรกิจตั้งโรงงาน บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด ผลิตสินค้าปลากระป๋อง และซอสมะเขือเทศ ภายใต้ผลิตภัณฑ์ "โรซ่า" ซึ่งต่อมาผลิตสินค้าภายใต้ผลิภัณฑ์ คิงส์คิทเช่น (KK)

ปี 2526

  • บริษัทฯได้ร่วมทุนกับผู้ผลิตปลาเส้นที่มีชื่อเสียงอันดับ1ของไต้หวัน ตั้งโรงงาน บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด และนำสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด คือ ปลาสวรรค์ตราทาโร ซึ่งได้เป็นสินค้าขนมขบเคี้ยวสุขภาพ ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยม สามารถครองตำแหน่งผู้นำในตลาดปลาเส้นมาโดยตลอด

ปี 2522

  • บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4 ล้านบาท เริ่มมีระบบการบริหารการตลาดและจัดจำหน่ายสินค้า ประเภทขนมขบเคี้ยว จากนั้นได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของสินค้าเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย

ปี 2520

  • บริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนครั้งแรก 1 ล้านบาท เริ่มต้นดำเนินธุรกิจโฆษณา ประชาสัมพันธ์และจัดทำนิตยสาร ที่รู้จักกันในชื่อ"เพื่อนเดินทาง"